מדיניות האיכות, איכות הסביבה, הבטיחות והגיהות

צור קשר עם נציג מולטילוק

 

 • להיות מובילה עולמית באספקת מוצרי איכות ושירותים המגינים על אנשים ורכוש, ועומדים בדרישות הלקוח.

 • ליישם שיפורים מתמידים במערכת אבטחת האיכות תוך הקצאת המשאבים הדרושים, פיתוח מערכות משולבות לניהול האיכות, איכות הסביבה, הבטיחות והגהות.

 • לדאוג שכל עובדי החברה מודעים למצוינות הנדרשת בכל שלבי העבודה, כך שתהיה לעובדים מחויבות לאופטימאליות של איכות המוצר הסופי, על איכות הסביבה, ועל המרכיבים הרלבנטיים של הבטיחות והגהות.

 • הנהלת מולטילוק מחויבת לבטיחות וגהות העובדים ותנקוט בכל דרך שתמנע פגיעה בעובדים ותמנע מחלות מקצוע.

 • להרחיב מודעות זו, הן לספקים והן ללקוחות, לכל אורך שרשרת האספקה.

 • להתאים את כל פעילויות החברה לחוקים, לתקנות, לפרוטוקולים ולתקנים הישימים.

 • לשים דגש על ערוצי תקשורת ודיווח יעילים, הן בתוך החברה בין העובדים להנהלה, והן לאורך שרשרת האספקה בין ההנהלה ללקוחות ולספקים ולגופים אחרים.

 • לערב את המנהלים והעובדים בתכנון וביישום השיפורים בתחומי איכות הסביבה הבטיחות והגהות.

 • לפרסם את קווי המדיניות ולהביא אותם לידיעת הספקים, הלקוחות והציבור הכללי.

 • לפקח באופן רצוף על כל המוצרים והתהליכים, לבחון את היעילות והתועלתיות ולהעריך את השיפורים הפוטנציאליים.

 • לקבוע יעדים שנתיים ולבדוק את מידת השגתם, כך שיושגו שיפורים בתחומי היעילות, האיכות, איכות הסביבה והבטיחות.

 • לבצע בקרה עצמית יעילה על מנת להשיג את קווי המדיניות שצוינו לעיל.

 • לתעד ולפרסם את קווי המדיניות האלה על מנת להבטיח עירנות מלאה, הבנה ושיתוף הפעולה של כלל העובדים.