מדיניות האיכות, איכות הסביבה, הבטיחות והגיהות

צור קשר עם נציג מולטילוק

מולטילוק טכנולוגיות בע"מ
עיקרי מדיניות האיכות, איכות הסביבה בטיחות ובריאות בתעסוקה
 

 • מדיניות החברה להיות הארגון המוביל בעולם באיכות מוצרים ושירות להגנה על אדם ורכוש לשביעות רצונו של הלקוח תוך ביצוע שיפור מתמיד במערך האיכות.
 • ההנהלה תקדיש את המשאבים הנחוצים לשיפור מערכת האיכות במפעליה באמצעות יישום מערכת משולבת לניהול איכות, איכות הסביבה ובטיחות ובריאות בתעסוקה.
 • ההנהלה מחויבת למניעת זיהום סביבתי ולהפחתת סיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה.
 • כל עובדי החברה מודעים לדרישות האיכות, למחויבותם ולהשפעת עבודתם על המוצר הסופי, על איכות הסביבה ועל האלמנטים הבטיחותיים והגהותיים הרלבנטיים. דרישות האיכות מפורטות בכל שלבי העבודה והעובדים הוכשרו וקיבלו הדרכה בהתאם.
 • תוגבר המודעות לאיכות, בטיחות ואיכות הסביבה בקרב הספקים והלקוחות.
 • כל פעילויות החברה עומדות בדרישות חוקים, צווים, תקנים ותקנות ישימים.
 • החברה מיסדה ערוצי תקשורת אפקטיבית ודיווח: בין העובדים להנהלה ובין ההנהלה ללקוחותיה ולגורמים נוספים.
 • ההנהלה משתפת את עובדיה ומנהליה בתכנון וביצוע שיפורים סביבתיים וגהותיים.
 • ההנהלה מחויבת לבטיחות ובריאות בתעסוקה של העובדים ותנקוט בכל דרך שתמנע פגיעה גופנית בעובדים ותמנע מחלות מקצוע.
 • ההנהלה תפרסם את מדיניותה ותדאג להעלאת המודעות גם בקרב הספקים, הלקוחות וכלל הציבור.
 • ההנהלה מודדת ומנטרת מוצרים תהליכים תוך קביעת מדדים לאמוד את השיפורים ובהתאם, קובעת פעולות לביצוע תוך בדיקת האפקטיביות.
 • ההנהלה תקבע יעדים כמותיים שנתיים ותבחן השגתם, תקדיש משאבים לצורך התאמת תשתיות וסביבת העבודה.
 • פועלים לבדיקת אפקטיביות הפעולות הננקטות לצורך השגת היעדים והמטרות.
 • מתועדות כל הפעולות הנדרשות על מנת להבטיח הבנתם במלאה בקרב העובדים.
   

הנהלת מולטילוק טכנולוגיות בע"מ